Helsingborg Stad efterfrågar lösninger på en fast H-H forbindelse

Helsingborgs stad går nu ut med en RFI (Request for Information) för att undersöka hur marknaden skulle lösa byggandet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
En RFI är ett formaliserat sätt för Helsingborgs stad att fråga aktörer på marknaden om deras intresse och vad de har att erbjuda för att kunna komma vidare i planeringen av en fast HH-förbindelse.

– Vi gör det för att vi är övertygade om att det finns ett stort intresse i näringslivet för projektet. Vi tror också att processen i sig kan bidra med relevant kunskap kring hur projektet kan genomföras snabbare, effektivare och till en väsentligt lägre kostnad, säger Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.
Förfrågan i den RFI som nu läggs ut handlar om hur näringslivet kan bidra enligt DBFOM-modellen (Design, Build, Finance, Operate och Maintain) till att förverkliga en fast HH-förbindelse. Det är ingen formell upphandling och inte heller bindande för vare sig frågeställare eller de som svarar.

– Genom en RFI-process får vi marknadens svar på hur en HH-förbindelse skulle kunna byggas. Vi hoppas att deltagarna kan bidra med innovativa lösningar, inte minst för att minska klimatavtrycket som vanligtvis är förknippat med en sådan infrastrukturinvestering, säger Jan Björklund (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Helsingborg.

Svaren kommer att komplettera den mellanstatliga strategiska analys som tidigare genomförts. De kommer även kunna ligga till grund för ett slutgiltigt beslut om hur en fast förbindelse ska byggas efter det att den fördjupade utredning som Trafikverket ska genomföra är klar.

– Vår förhoppning är att RFI:n ska resultera i att företag i Sverige, Danmark och EU anmäler intresse för att delta i genomförandet av projektet. Tanken är att vi ska kunna presentera en helhetslösning för hur en fast förbindelse med väg- och järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör kan förverkligas, säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör i Helsingborgs stad. Ta del av RFI:n här: https://foretagare.helsingborg.se/upphandling/annonserade-upphandlingar-direktupphandlingar-och-planerade-upphandlingar/ Länk till projektets hemsida: Fast HH-förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (hh-gruppen.org)