Træk af Tikøb sogne-kommunes historie 1842-1970. D. 28.01. 2023 Kl. 14.00

Kjeld Damgaard: Træk af Tikøb sognekommunes historie 1842-1970

Tikøb kommune var Danmarks 7. største kommune – befolkningsmæssigt – og dermed større end mange købstadskommuner.Kjeld Damgaard fortæller bl.a. om livet i en stor landkommune; om Tikøb kommunes udvikling, om erhvervslivet, kulturlivet og det politiske liv samt om Tikøb kommunes indlemmelse i Helsingør Kommune.

Sted: Kulturværftet Biblioteket 1. sal
Gratis for medlemmer
Pris for ikke-medlemmer. Kr. 50,-

www.helsingormuseumsforening.dk