Marienlyst Slot er reddet – Har modtaget stor donation

Det er med stor glæde, at jeg kan sende følgende ”julegave” til os alle i, Marienlyst Slots Venner og borgerne i Helsingør kommune.
Vi er nu endelig lykkedes med at skaffe tilstrækkelig donation til at kunne gennemføre den nødvendige indvendige renovering af Slottet.
Det var i 12. time, da vores mandat udløber den 31.12.22, men vi tænker det nok går anderledes nu.
Allerede i forsommeren modtog vi tilsagn fra Augustinusfonden om en donation på 5.2 mio kr.
Donationen ville kunne blive udløst, hvis vi fik samlet tilstrækkelige midler til at kunne gøre hele slottet i stand, dog uden tilbygning og haver.
Vi har netop i sidste uge modtaget tilsagn fra Aage og Johanne Louis Hansen fonden om en donation på 10.9 mio kr., i alt altså 16.1 mio kr., som er det beløb vi har kalkuleret, er nødvendigt for at renovere Slottet, så det fremstår fuldstændigt autentisk, samtidig med at det er indrettet med køkken, cafe og udstillingsfaciliteter, så det i løbet af et par år kan modtage besøgende.
I første omgang er det jo ikke den ”forkromede” løsning, der omfatter opførelse af ny udstillingsbygning bag Slottet, og renovering af haverne, men en løsning hvor vi kan formidle havekunstens historie, samtidig med forskellige udstillinger, udlejning til diverse aktiviteter og cafedrift, drevet som en socialøkonomisk virksomhed.
Aage Louis Hansen fonden har lagt vægt på, at vi kunne åbne Slottet for publikum, i en begrænset visning, indtil den nye udstillingsbygning kan blive en realitet, hvilket vi har sandsynliggjort overfor dem.
Dette vil være muligt med den samlede donation på 16.1 mio kr., og vi har derfor anmodet Helsingør kommune om, at vi straks i det nye år kan påbegynde forhandlinger om renovering og vilkårene for leje af Slottet, på baggrund af de forudsætninger der ligger i tilkendegivelsen af de påtænkte donationer.
Samtidig med renoveringsarbejdet, vil vi fortsætte arbejdet med at skaffe de resterende donationer, så den samlede plan kan gennemføres.

Vi ønsker alle en rigtig god jul, og et endnu bedre nytår
Med venlig hilsen
Michael Brostrøm
Formand
Marienlyst Slots Venner
www.marienlyst.nu