Mursejlere får redekasser på Værftshallerne i Helsingør

Mursejleren er en af fugleverdenens globetrottere og en fantastisk flyver. Nati-onalpark Kongernes Nordsjælland har rundt om i nationalparken fået sat i alt ca. 120 redekasser op for at hjælpe arten, der er truet af mangel på redepladser. Kongehuset hjælper til – 12 redekasser er sat op ved Fredensborg Slot.
Mursejleren er et markant indslag i byens natur. Den aerodynamiske fugl opleves bedst i højsomme-ren, hvor hujende flokke i stor fart flyver over byens tage. Den kan flyve over 100 km i timen og er en af Europas hurtigste fugle. Den kan også ses på insektjagt over søer og vandhuller.
Mursejleren er i Danmark helt afhængig af menneskeboliger. Eller rettere huller i murværk og under tagsten, hvor den har sin rede. Den slags reder er ved at forsvinde, og mursejleren med dem. Men man kan hjælpe arten ved at sætte særlige redekasser op.
”Mursejleren er en fantastisk fugl, som desværre er i tilbagegang. Nationalparken ønsker med dette projekt at demonstrere, hvordan vi kan hjælpe arten. Det er vo-res store håb, at myndigheder og private vil tage handsken op og systematisk inte-grere hensynet til mursejleren i byggeri og renoveringer”.
Per Kølster, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND
Klostergade 12, 3230 Græsted
knsj@danmarksnationalparker.dk
nationalparkkongernesnordsjaelland.dk
14 dage i luften til Afrika
Mursejleren lever hele sit liv i luften, bortset fra de få uger, den er på rede. Fuglen fanger insekter, parrer sig og sågar sover i luften. I 9 måneder om året opholder mursejlerens sig i det vestlige og cen-trale Afrika, men i maj begynder de første mursejlere at ankomme til Danmark. I slutningen af august forlader de fleste mursejlere landet og tager det mere end 7.000 km lange flyv til Afrika i ét stræk – op til 800 km/dag!
Redekasser ud over hele nationalparken
De 120 redekasser er sat op rundt om i hele nationalparken i samarbejde med Jesper Toft fra mursej-lerne.dk, så mursejlere kan tage dem i brug i år. Vi har fået værdifuld hjælp af både foreninger, private og lokale beredskaber til at sætte kasser op.
Nationalparken har haft fokus på bygninger med demonstrationsværdi, f.eks. undervisnings- og kul-turinstitutioner, offentlige bygninger, men også private bygninger, som er synlige for offentligheden. Vi håber, at det kan give ekstra opmærksomhed, at vi har fået lov at sætte kasser op på bygninger ved Fredensborg Slot.
”Vi havde ikke kunnet gennemføre dette projekt uden opbakning fra positive bor-gere, institutioner og myndigheder. Skoler, biblioteker, foreninger, virksomheder, institutioner og sågar Fredensborg Slot har lagt gavle til at få sat nye boliger op til mursejlere. En stor tak til alle samarbejdspartnere. I er med eksemplets magt med til at udbrede budskabet om behovet for at gøre en indsats for en truet fugleart.”
Per Kølster, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Hvad kan du gøre?
Hvis du er interesseret i at hjælpe mursejleren, kan du læse mere om dens liv, redekasser og mursej-lervenlig bygningsdrift her: nationalparkkongernesnordsjaelland.dk og www.mursejlerne.dk.