Nationalpark Kongernes Nordsjælland

De store vingefang er på vej tilbage i Nordsjælland, mens hurtige fugle har det svært 
Kombinationen af de store skove og søer har medvirket til, at nogle af de store rovfugle er vendt tilbage til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. I sommeren 2011 byggede et fiskeørnepar rede i Gribskov, og de var det første ynglepar i Danmark. Siden er de kommet igen og igen. Også havørn, rød glente og ravn yngler i nationalparken. 

Den hurtige tårnfalk er i tilbagegang, men heldigvis stadig udbredt. Den yngler blandt andet på gavlen af Esrum kloster. 

Det står heller ikke så godt til for den superhurtige mursejler, der lever det meste af sit liv i luften. Den lander kun for at yngle, men i takt med, at vi moderniserer vores huse, forsvinder dens levesteder. 
Derfor er nationalparken i gang med at opsætte mere end 100 mursejlerkasser på ca. 20 høje bygninger rundt om i nationalparken for at sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab kan stoppe for fuglens tilbagegang. Projektet gennemføres i samarbejde med bl.a. skoler, virksomheder og institutioner. Håbet er, at private og myndigheder lader sig inspirere til at følge op med tilsvarende hjælp til den fascinerende fugl.

Fiskeørnens og tårnfalkens yngleaktiviteter kan følges helt tæt på webcam via nationalparkens hjemmeside. https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/oplev-nationalparken/live-fra-fiskeoernereden/ og https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/oplev-nationalparken/live-fra-taarnfalkereden/