Nyt nationalparkråd udpeget – 11 nye ansigter og 9 gengangere

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har fået et nyt råd. 11 nye ansigter og 9 gengangere udgør det nye nationalparkråd, der skal rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål.
I løbet af sommeren har foreninger, organisationer, lokale myndigheder indstillet kandidater til rådet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Efter en grundig proces har nationalparkens bestyrelse nu nedsat et nyt råd på 20 medlemmer. Rådet er sammensat af kandidater med stor lokal opbakning og til sammen har de en særlig viden inden for alle nationalparkens fem indsatsområder.
BÅDE GENGANGERE OG NYE ANSIGTER BLANDT DET NYE RÅD
Blandt de 20 rådsmedlemmer er det ikke en helt uvant rolle for 9 af personerne, der også sad i rådet i forrige periode. Hertil bliver 11 nye rådsmedlemmer budt velkomne.
Rådets første opgave bliver at vælge en formand og næstformand, samt to repræsentanter fra råder, der også får plads i nationalparkens bestyrelse. Det sker på rådets første møde, som afholdes i slutningen af november 2022.
Nationalparkrådet har ifølge lovgivningen to hovedopgaver: 1) at sikre en bred lokal indfly-delse og forankring af nationalparken, og 2) at rådgive bestyrelsen i sager af større betydning
NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND
Klostergade 12, 3230 Græsted
nationalparkkongernesnordsjaelland.dk
og om principielle spørgsmål. Rådet kan ikke beslutte noget eller udtale sig på en national-parks vegne, men rådets medlemmer kan udover de to hovedopgaver også i mindre omfang fungere som faglig sparring for sekretariatet.
NATIONALPARKRÅDET 2022 TIL 2026
Andreas Kelager Dansk Botanisk Forening, Østkredsen
Birgitte Benzon Bang Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs
Bo Simonsen DIF og DGI Nordsjælland
Charlotte Åsell Pedersen Fredensborg Naturskole
Erik Helmer Pedersen C4 Foreningen
Frank Allan Rasmussen Industrimuseet Frederiks Værk
Henny Green Lokalforeningsrådet
Jesper Fogt Nielsen Alsønderup Sogns Lokalråd
Katrine Dam Abildgren Det Danske Spejderkorps
Kirsten Rolfsager Dansk Handikap Forbund
Klavs Nielsen Hellebæk Kohaves Venner
Lone Søderkvist Kristensen Københavns Universitet
Louise Lind Roum Skovskolen / KU
Marianne Christensen Støttegruppe for økologer i Kongernes Nordsjælland
Michael Gyldendal Flynderupgård
Michael Houmark-Nielsen Dansk Geologisk Forening
Niels Hald Helsingør Folkeuniversitet
Ole Lass Jensen Museum Nordsjælland
Peter Plant LAG Halsnæs-Gribskov
Sally Schlichting Nordsjællands Ridelaug – Paraplyorganisationen
KONTAKT
Per Kølster, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, tlf. 22 22 07 37
Marianne Lund Ujvári, sekretariatschef i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, tlf. 25 61 35 43