Øresundsakvariet: Klump-fisk

De  danske strandinger af klumpfisk
De danske farvande er fyldt med spændende fisk og for nyligt strandede en klumpfisk på 230 kg på Saltum strand i Nordjylland. Vi oplever næsten hver vinter, når havvandet er blevet koldt, at klumpfisk kommer ind på lavt vand og havner i strandkanten. Klumpfisk tåler ikke det kolde vand, de får svært ved at svømme og optage føde og til sidst er de så afkræftede at de strander. Disse strandinger giver dog Øresundsakvariets formidlere anledning til at undersøge og formidle om fiskene.

Foto: Fotograf Jesper Kikkenborg

For mere information om de forskellige aktiviteter, se Øresundsakvariets hjemmeside www.oresundsakvariet.ku.dk og på vores sociale medier.

Øresundsakvariet
Strandpromenaden 5
3000 Helsingør
TLF 35321970