Helsingør Museumsforening foredrag: Mogens Fenger: Helsingør, porten til Østersøen

Kong Erik af Pommern ville være herre over adgangen til Østersøen. Han byggede sin fæstning Krogen for at kunne tvinge skibe på vej ind og ud til at betale told. Og han gav han Helsingør omfattende stadsprivilegier. Det var i 1426. Men da havde handelsfartøjer allerede i århundreder ført varer mellem Østersø og Vesterhav. Så hvorfor først Erik af Pommern i 1426?

Og når kong Erik ville sætte prop i Øresund og lukke op og i og kræve afgift, hvorfor omgik sø-handelen det så ikke bare ved at sejle gennem Storebælt og Lillebælt?

Det vil sige: Hvorfor fik Helsingør den betydning, den fik omkring 1426? Vi søger svarene i konflikterne mellem kongemagt og hansestæder om herredømmet over handelsvejene mellem Østersøen og Skagerrak i en tid, da skånemarkedet havde afgørende betydning.

Det vil sige: Hvorfor fik Helsingør den betydning, den fik omkring 1426? Det søger vi svar på i dette foredrag.

Mogens Fenger er cand.mag. i historie og kristendomskundskab, tidligere lektor fra Rungsted Gymnasium og har særlig interesse for Europa i middelalderen.

Lørdag den 22. oktober 2022 kl. 14 på Biblioteket, Kulturværftet. 2. sal.

Foredraget er gratis for foreningens medlemmer. Andre betaler kr. 50,00