Kronborg slot: ’Monster – stygge skabninger med store følelser’

Under slottes volde – i dybe gange og dunkle rum kan I møde fortidens monstre, skabt af mulitkunstneren Shane Brox af genbrugsmaterialer. Mød blandt andet den kærlighedshungrede kæmpeblæksprutte Kraken, den frygspredende fluesværm Beezlebub eller den ensomme drage.

Det er monstre, som man op gennem tiden har være overbevist om fandtes – i nattens mørke skygger, i havets dyb – de steder man ikke kunne se, og hvor fantasien fik frit spil. Monstre der kunne gøre mennesker ondt, sprede frygt, uheld og død, og som gav krop og form til alt det, man ikke kunne forstå, men som var en del af hverdagen – også i de 500 års tid, Kronborg Slot har eksisteret.

Husk, at vi som altid har gratis entré for børn og unge under 18 år.

Udstillingen løber frem til efteråret 2024. Læs mere om historien bag udstillingen her.
www.kronborg.dk