Kongeskibet Dannebrog i Helsingør

Kl. 15.00 Onsdag den 4. maj anløber Kongeskibet Dannebrog Kongekajen i Helsingør, og Hendes Majestæt går i land. Her står en velkomstkomité med borgmester Benedikte Kiær i spidsen parat til at byde velkommen sammen med fanebærere fra forskellige foreninger, og Helsingør Pigegarde vil spille.

Borgmesteren håber, at så mange borgere som muligt vil møde op og være med til at byde Dronningen velkommen.

Besøget i Helsingør følger efter Dronningens officielle ombordstigning på Dannebrog i København. Ombordstigningen efterfølges af en kort sejlads nordover i Øresund, hvor der klokken 15.00 afgives en salut på 27 skud fra Kronborg. Umiddelbart efter vil Kongeskibet fortøje ved Kongekajen.

Det er en tradition, at Helsingør får besøg af Dannebrog med Dronningen ombord i forbindelse med, at sejlsæsonen indledes. Senere på året besøger Kongeskibet endnu engang Helsingør i forbindelse med Majestætens officielle besøg i Helsingør Kommune den 1. juni.