Dunkers kulturhus. Om Helsingborg – en utställning från nu till då. d. 15. juni 2024

Om Helsingborg – en utställning från nu till då har de senaste månaderna vuxit fram på tredje våningen i kulturhuset som ett samarbete mellan Helsingborgs museum, stadsteatern, stadsarkivet och kulturhuset.

Den består av 1 100 historiska föremål, konstverk, foton och dokument – utvalda för att berätta stadens och traktens historia. Den beskriver 13 platser i och runt Helsingborg under olika epoker.

Genom AR-teknik, Augmented Reality, kommer föremål, bilder och människoöden till liv och får färg och röst. Fyra årtusenden gestaltas genom 30 personers liv. Inlånade skådespelare och amatörer gestaltar och berättar genom AR.

Utställningen vill berätta historia genom vanliga människors livserfarenheter som levandegörs genom ett dramaturgiskt spår i utställningen. Scenograf Yvonne Ericsson från Helsingborgs stadsteater har skapat ett scenografiskt sammanhang till de historiska skeendena.

– Det här är en utställning som är riggad för tidsresor. Vi reser tillbaka med hjälp av scenografi, föremål och människor från det förflutna. I utställningar är det sällan natt eller dåligt väder, men här kan vi släcka ner och låta besökarna upptäcka att natten på Hamntorget är en helt annan historia, förklarar Anja Petersen, utställningspedagog och innehållsansvarig för utställningen.

Till de mer spektakulära inslagen hör en 3D-skanning av Peter Karlsson, borgmästare från början av 1400-talet, som ger en trovärdig bild av hur han kan ha sett ut. Filbornaskatten med sina silverföremål från vikingatiden är på plats, liksom den första elbilen.

I en fritt återskapad version av Helsingborgs stadsmuseum finns möjlighet att aktivt försöka lösa problem i Helsingborg – och medverka till en kontrafaktisk historia.

– Det urval vi har gjort i utställningen visar flera nyanser av stadens samling och hur den bidrar till att skapa ett intimt möte med platsen, dess historia och de människor som verkat här. Antikvariens roll har varit att navigera i museets samlingar och lyfta fram människors vardag, strävan, arbete, fritid, glädje och sorg, säger Karin Kardell, antikvarie på Helsingborgs museum.

Utställningen öppnar 15 juni 2024 och ska stå i 10 år.

https://dunkerskulturhus.se