Danmarks Tekniske Museum: GRØN OMSTILLING – DIT UDDANNELSESVALG

Danmarks Tekniske Museum gentager succesen og afholder igen uddannelsesdagene GRØN OMSTILLING – DIT UDDANNELSESVALG den 14. og 15. september 2022.

STEM-fagene (naturvidenskab, teknologi, ingeniør og matematik) er helt afgørende for, at vi kan finde løsninger på klimakrisen og der kommer til at mangle tusindvis af faglærte hænder, hvis vi skal nå målene for den grønne omstilling. Derfor stiller 39 erhvervsuddannelser op og fortæller hvordan deres fag kan gøre verden grønnere. Uddannelsesdagene er både for uddannelsessøgende fra grundskolen og ungdomsuddannelserne, og derfor er der også 15 videregående uddannelser, der hver på sin måde arbejder med bæredygtighed og den grønne omstilling. Derudover kan man møde en række rollemodeller som ph.d.- studerende, faglærte i forskellige brancher og grønne iværksættere, der fortæller om deres karriere og uddannelsesvej ind i et arbejde med grøn omstilling.

”Museet inviterer til uddannelsesdage, fordi vi aktivt arbejder med at styrke formidlingen af naturvidenskab og teknologi. Vi fortæller historien om industrialiseringen og de bedre levevilkår, den har givet især i den vestlige verden. Men vi vil også stille skarpt på hvilke konsekvenser de stigende levestandarder har for vores klode, og ikke mindst hvad vi gør for at imødegå dem. Derfor er STEM-uddannelser med et grønt fokus udgangspunktet for uddannelsesdagene. Mange unge mennesker er med rette bekymrede for vores klima, og vi ønsker at give de unge handlemuligheder og vise dem at deres valg af uddannelse kan være et bidrag i klimakampen” fortæller Jens Refslund Christensen, direktør på Danmarks Tekniske Museum.

Vært ved GRØN OMSTILLING – DIT UDDANNELSESVALG 2022 er Selma de Montgomery. Selma er klimaaktivist og gymnasieelev. I den offentlige debat bruger hun sin stemme til at sætte fokus på behovet for ambitiøs klimahandling. Derudover er hun koordinator for organisationen Ungdommens Klimaoprør, hvorigennem hun mobiliserer ungdommen til at skabe forandring.


”Vi har valgt Selma som vært til uddannelsesdagene, fordi hun selv er ung og aktiv i klimadebatten. Hun står selv midt i alle de svære valg om uddannelse og karriere og går en klimamæssig usikker fremtid i møde. Selma har en vigtig stemme i debatten, og vi tror, at hun kan være med til at inspirere de unge mennesker, der besøger os på uddannelsesdagene – måske til at vælge en levevej, hvor de kan gøre en grøn forskel”, siger Birgitta Præstholm, leder af læring.

Praktisk information

GRØN OMSTILLING – DIT UDDANNELSESVALG foregår den 14. og 15. september 2022 og er delt op i formiddags- og eftermiddagsmoduler begge dage. Der er allerede mange klasser tilmeldt, men det er også muligt at deltage som enkeltperson ved at møde op på dagen. Hvert modul har udover uddannelserne ni oplæg med oplægsholdere fra uddannelsesmiljøet og erhvervslivet. Se programmet her: http://groenomstilling-dituddannelsesvalg.dk/

GRØN OMSTILLING – DIT UDDANNELSESVALG er muliggjort af Helsingør Kommune og Teknologipagten.

For yderligere information kontakt leder af læring Birgitta Præstholm, bp@tekniskmuseum.dk, 2680 7655 eller kommunikationschef Signe Tillisch, st@tekniskmuseum.dk, 2677 1614.

Related links

Emner

Kategorier


Danmarks Tekniske Museum er et oplevelsesunivers for nysgerrige børn og voksne. Her kan man bruge alle sanser i mødet med ny og gammel teknologi. Sid i et kampfly, prøv arkadespil fra 1980’erne og se den rumkapsel, Andreas Mogensen fløj ud i rummet i. Museet ligger i Helsingør og byder velkommen året rundt