Flagfest på Valdemarsdag på Axeltorv

Allerede fra kl. 18.45 er der musik når Helsingør Jernbaneorkester spiller på Axeltorv.
Traditionen tro er der faneoptog gennem byen, hvor fanebærere og fanevagter mødes på Herluf Trolles Vej overfor Skolen ved Kongevejen kl. 19.30
På Axeltorv bliver der fællessang og faneandagt ved domprovst Eva Tøjner Götke og der sluttes med overrækkelse af flag og faner.