Foredrag: Trolddom i Helsingør

Lone Hvass og Torben Bill-Jessen udgav i foråret 2020 et stort værk med titlen ”Trolddom i en dansk købstad”.
Året er 1625 i Helsingør, hvor 8 af byens fattigste kvinder blev dømt til døden og
brændt levende på galgebakken. De tre af kvinderne var udpeget som troldkvinder, mens de 5 kvinder blot var nogle af byens købekoner.
I 81 retsmøder
på byens rådhus og på bytinget deltog byfogeden, tinghørerne sammen med byens borgmestre, rådmænd, 139 nævninge, samt 190 indkaldte vidner i 189 forhør hvorefter de dømte kvinderne.
Vores kilder til de 400 år gamle processer er Helsingør Tingbøger, Byfogedens regnskaber og justitsprotokol samt Skt. Olai kirkes regnskaber. Hvorfor skete det?
Vi har nogle af forklaringerne.

Sted: Smedenes Hus, Strandgade 46, 3000 Helsingør
Den 26. februar 2022 Kl. 14.00

Foredraget er gratis for medlemmer af Helsingør Museumsforening
Ikke-medlemmer er velkommen betales entre: kr. 50,-

Helsingør Museumsforening
http://www.helsingormuseumsforening.dk