Øresundsakvariet: Grønlandshajens liv

I anledning af Elsinore Evenings byder Øresundsakvariet på en række
spændende foredrag. Oplev professor og marinbiolog John Fleng
Steffensen fra Marinbiologisk Sektion under Biologisk Institut,
spændende foredrag om Grønlandshajens liv i morgen torsdag d. 9.
december kl. 18-19.
I dette eksklusive foredrag vil prof. John Fleng Steffensen tage os
med ud i dybet omkring Grønland og nordøstatlanten for at opleve
den store og gådefulde Grønlandshaj. Forskere og deriblandt John
Fleng Steffensen fra bl.a. Københavns Universitet har påvist at
Grønlandshajen er det hvirveldyr på kloden der lever længst og i
mindst 272 år. Hans forskning viser at Grønlandshajens alder måske
kan nå hele 500 år og altså slå alle rekorder for alder indenfor
hvirveldyr. Foredraget vil handle om Grønlandshajens biologi,
adfærd og hvordan alderen blev bestemt vha. kulstof-14. Foredraget
foregår torsdag d. 9. december kl. 18-19 i Øresundsakvariets
auditorium. Prisen er alm. entré til akvariet hvori der indgår et glas
vin.
Før og efter foredraget vil fiskene i akvariet bliver fodret.
Foto: Øresundsakvariet
For fuldt program og mere information om de forskellige foredrag
og i øvrigt andre aktiviteter under Elsinore Evenings, se
Øresundsakvariets hjemmeside www.oresundsakvariet.ku.dk samt
https://www.helsingor.dk/oplev/begivenheder/elsinoreevenings-aftenabent-i-kulturlivet/.