Helsingør Kommune: Vi markerer befrielsen ved Sveasøjlen d. 4. maj 2024

Den 4. maj 1945 om aftenen blev der festet i Helsingørs gader, som så mange andre steder i landet, da den endelige meddelelse om den tyske overgivelse lød i radioen.

Siden da er denne aften blevet markeret i mange hjem, bl.a. med lys i vinduerne. I Helsingør markeres den særlige aften ved et arrangement, som er skabt i samarbejde mellem Helsingør Domkirke, Helsingør Kommune og Lasse Hvolgaard, der er koordinator for soldaterforeninger og faner.

Aftenens program

Kl. 19.30: Helsingør Domkirke: Domprovst Eva Tøjner Götke står i spidsen for en musikandagt med korsang og fællessang.

Efter kirken går turen – med fanerne forrest – til Havnepladsen ved Sveasøjlen i Helsingør.

Kl. 20.15: Kaffeboden på Havnepladsen ved Sveasøjlen åbner.

Kronborg Brass spiller af deres righoldige repertoire.

Kl. 20.30: Officiel velkomst og mindetale ved borgmester Benedikte Kiær.

Herefter lægges den traditionelle krans og blomster ved mindesmærkerne for dem, der gav livet i kampen for friheden.

Kl. ca. 21.15: Arrangementet slutter.
Foto: Helsingør kommune
Kilde: Helsingør Kommune