Morgen- og afskedssang på Værftet

På tirsdag den 22. februar kl. 8.30 – 9.00 er der som sædvanlig Morgensang på Værftet, men det er ikke nogen helt almindelig morgensang. Det er nemlig bibliotekar Dorthe Lykkegaards sidste morgensang som ansat ved Helsingør Kommunes Biblioteker, og derfor er det Dorthe, der vælger og præsenterer dagens sange.

Det var Dorthe Lykkegaard, der i 2018 fik ideen og tog initiativet til at starte morgensang op på biblioteket. Sammen med en kollega tog hun kontakt til en række frivillige, og hurtigt var der skabt en gruppe af to pianister og 4-5 sangværter, der på skift vælger sangene. Med lidt udskiftning undervejs er vi nu nået til morgensang nummer 111.

Den sidste tirsdag i hver måned er det blevet en tradition at invitere forskellige lokale ildsjæle til at være sangvært. På tirsdag er det Dorthe Lykkegaards tur. Kom og syng en sidste gang med Dorthe, inden hun med udgangen af februar går på pension.

Fyraftenssang – til de morgentravle
Torsdag den 3. marts udvider vi som et forsøg tilbuddet om fællessang med en halv times fyraftenssang den første torsdag i måneden kl. 17-17.30. Det gør vi for at imødekomme nye målgrupper, som af mange forskellige grunde ikke kan være med om morgenen. Her er alle også velkomne til at komme og synge sange fra Højskolesangbogen. Det foregår ligesom morgensang på Biblioteket Kulturværftet omkring flyglet på Dækket, 2. etage. Det er gratis og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.
Fotograf Christian Bauermeister

Helsingør Kommunes Biblioteker
Biblioteket Kulturværftet
Allegade 2
3000 Helsingør
www.helsbib.dk