Sidste Slægtsforskercafe i Espergærde

Onsdag den 6. april er det første onsdag i måneden, og det har i vinterhalvåret de sidste 5-6 år betydet, at der er slægtsforskercafe på Espergærde Bibliotek. Det er på onsdag den sidste slægtsforskercafe i denne sæson, og også den sidste slægtsforskercafe i denne omgang. Det er Danske Slægtsforskere i Helsingør, der har stået bag cafeen med en række frivillige som hjælpere.
Det var Espergærde Bibliotek, der bad slægtsforskerne om at medvirke, men biblioteket har trukket sig ud af samarbejdet. Samtidig har det været sværere at få det månedlige budskab ud til brugerne, og da der er tale om et gratis tilbud til brugerne, så er der ikke økonomi til at annoncere. Derfor er det slut med slægtsforskercafeen, når dørene lukkes efter cafeen onsdag den 6. april kl. 10 – 12.

Men der er god grund til at komme til dette det sidste møde. Som altid indledes der med et kort indlæg af Bent Jeppesen, som vil prøve at give et overblik om de mange muligheder, der er for at søge arkivalier og hjælpesider på sin PC’er. Og som altid, så vil hjælpere efterfølgende hjælpe brugerne med at finde vej gennem arkivalierne de steder, hvor de er kørt fast. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, man skal blot møde op med sin PC’er eller Tablet. Så er holdet klar til at hjælpe.

Hos Danske Slægtsforskere Helsingør arbejder man planer om et par gange i løbet af sæsonen at lave et åbent hus-arrangement i enten Helsingør eller Espergærde et par gange i løbet af vintersæsonen (september-marts), men ellers er der medlemsmøder hver anden tirsdag i seniorcentret på Vapnagård. Det kan man læse nærmere om på https://slaegt.dk/helsingor/

Foto: Foto fra Hagested fundet på Arkiv.dk som vil blive omtalt på Slægtsforskercafeen. fotograf: S. Bay-Hansen