Udstilling om Snekkersten Idrætsforening over 75 år til Snekkersten Havnefest

Snekkersten Idrætsforening kan tirsdag den 25. oktober 2022 fejre 75 års-jubilæum. Jubilæet markerer foreningen løbende frem mod fejringen på den officielle runde dag – og her og nu tages der forskud på jubilæet med en udstilling om ”Snekkersten Idrætsforening gennem 75 år”, som er lavet i et samarbejde med lokalhistoriker, Kjeld Damgaard.

Udstillingen indgår som en del af Havnefesten på Snekkersten Havn nu på lørdag den 13. august, og lokalhistoriker, Kjeld Damgaard har efterhånden i mange år stået for udstillinger med et lokalhistorisk islæt på det gamle bådværft i Snekkersten Havn.

Udstillingen om Snekkersten Idrætsforening gennem 75 år får ”præmiere” i forbindelsen med Havnefesten og de omkring 70 plancher fortæller i ord og billeder om foreningen – og der er gratis adgang for alle interesserede til årets udstilling i det gamle bådebyggeri i tidsrummet kl. 12.00-23.00.

”Udstillingen skal i en opdateret udgave videre til Snekkersten Idrætscenter i forbindelse med foreningens jubilæum den 25. oktober – og det er min oplevelse fra de mange tidligere udstillinger, at de mange gæster er gode til at stille skarpt på – ikke kun på de tekster og illustrationer, som der er på plancherne – men også de navne, fotos og andre ”huller”, som der helt naturligt vil være i en sådan udstilling”, fortæller Kjeld Damgaard. ” Og det gør jo at vi får mulighed for at blive endnu mere præcise i den efterfølgende udgave af udstillingen.” Kjeld Damgaard vil selv være til stede i hele åbningstiden.

Nellemann-fonden, som er en lokal fond, uddeler årligt i forbindelse med afholdelse af Grundlovsdagen på Flynderupgaard den 5. juni støtte til kulturelle formål efter ansøgning – og fondens formand, som er den til enhver tid siddende borgmester, som p.t. er Benedikte Kiær overrakte Snekkersten Idrætsforening et tilskud på 20.000 kroner som støtte til etablering af en udstilling om Snekkersten IF’s historie i anledning af foreningens 75 års jubilæum. Det gør også at der vil være mulighed for at udgive et lille hæfte i A4-format om årets udstilling, som vil blive uddelt i forbindelse med jubilæumsreceptionen i Snekkersten Idrætsforening den 25. oktober.

Snekkersten Idrætsforening er en sammenslutning af et antal selvstændige idrætsafdelinger, p.t. badminton, fodbold og tennis med i alt næsten 1500 medlemmer og fungerer som en paraplyorganisation, der varetager og koordinerer idrætsafdelingernes fælles interesser.

Foreningens formål er at arbejde for, at der i lokalområdet kan tilbydes så rigt og alsidigt et udbud af idrætsaktiviteter som muligt, at arbejde for at disse aktiviteter styrkes og koordineres bedst muligt samt at medvirke til, at kendskabet til de forskellige idrætstilbud udbredes bedst muligt.

”Formålet med markeringen af jubilæet er at synliggøre foreningen og udviklingen både internt og eksternt og give vore mange medlemmer, frivillige trænere og ledere samt forældre en følelse af, at de er en vigtig del af Snekkersten Idrætsforening og at vi står sammen om at gøre en forskel. Det er vores alles jubilæum”, fortæller Michael Møllgaard Nielsen, som er formand for Snekkersten Idrætsforening.

Kontakt til: mmn@parasport.dk